You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REHVIPUNKT OÜ

OSTU-MÜÜGI, TARNIMISE JA TAGASTAMISE TINGIMUSED

uuendatud 25.05.2018

1. Üldtingimused
1.1. Käesolevad tingimused kehtivad rehvipunkt.ee (edaspidi Pood) omaniku Rehvipunkt OÜ (edaspidi Kaupmees) müüdavate toodete ostmisel füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi Klient) poolt reguleerimaks tekkivaid õigussuhteid.
1.2. Kirjeldamata tingimuste korral lähtub Kaupmees Eesti Vabariigis kehtivatest õigussuhteid reguleerivatest õigusaktidest.

2. Andmete töötlemine
2.1 pood.rehvipunkt.ee e-poe lehel oma andmete sisestamisega annab Klient Müüjale õiguse töödelda ning vajadusel oma lepingulistele koostööpartneritele edastada Kliendi andmeid sealhulgas Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ainult selles osas, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, Kliendi tellimuse täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks.
2.2 Rehvipunkt OÜ kinnitab, et e-poest ostu sooritamisel antud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil (näiteks turunduseks) ning ei edastata kolmandatele isikutele, kes ei ole seotud konkreetse tellimuse täitmisega.

3. Ostmine, toodete hinnad
3.1. Laoseisud
3.1.1. Poe laoseis ja kaupade kättesaadavus on toodud ajalise nihkega ning võib tegelikkusest erineda.
3.1.2. Laoseisud ning kaupade kättesaadavuse info pärineb suures mahus partnerite infosüsteemidest.
3.2. Toodete hinnad
3.2.1. Kõik Kaubamajas müüdavate toodete hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu 20%.
3.2.2. Toote hind kehtib tellimuse kinnitusel märgitud maksetähtaja jooksul.
3.3. Ostu vormistamine
3.3.1. Ostud Kaubamajast sooritatakse vastavalt "Ostmise juhend" dokumendis kirjeldatule.
3.3.2. Küsimuste või probleemide korral pöördub klient abi saamiseks Poe klienditeeninduse poole.

4. Ostu eest tasumine
4.1. Pärast ostu kinnitamist Poes, saadetakse automaatselt Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve.
4.2. Tellimuse kinnitus tühistatakse maksetähtaja möödudes.
4.3. Ettemaksuarve kogu summa tasub Klient Kaupmehe arveldusarvele internetipangast, makseautomaadist või talle muul sobival viisil.

5. Tellimuse tühistamine, tellimusest taganemine
5.1. Tellimuse tühistamine
5.1.1. Tellimuse tühistamiseks esitab Klient avalduse tellimuse numbri ja tellija nimega Kaupmehele kirjalikult enne, kui Kaupmees annab kauba �le kohale toimetajale.
5.1.2. Tellimuse tühistamisel tagastab Kaupmees talle makstud summad Kliendile samale arveldusarvele, millelt ettemaksuarve tasuti, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva avalduse laekumisest.
5.2. Tellimusest taganemine
5.2.1. Kaupmehel on õigus tellimusest taganeda, kui tellitud toodet vajalikus koguses ei ole Kliendile sobivas ajavahemikus võimalik kätte toimetada.
5.2.2. Kliendil on õigus taganeda tellimusest 14-päeva jooksul hetkest, mil kaup on Kliendile tarnitud või üle antud, esitades selleks Kaupmehele kirjaliku avalduse. Kauba tagastamisel kannab klient tagastamisega seotud kulud 48 eur + 5% ostetud kauba maksumusest, välja arvatud juhtudel, kui üleantud toode ei vastanud tellitule.
5.2.4. Tagastatav toode:
5.2.4.1. peab olema originaalpakendis
5.2.4.2. avatud originaalpakend ei tohi olla rikutud (v.a. juhul, kui pakend on avamatu)
5.2.4.3. toode ei tohi olla kasutatud (v.a. mõistlikkuse põhimõtte alla kuuluv kasutamine sobivuse proovimiseks)
5.2.4.4. tootel ning tema kõikidel osadel peavad olema tootja poolt paigaldatud idetifitseerimistunnused (kleebised, märgid, embleemid jne.) terved ning rikkumata.
5.2.5. Tagastamisõigus ei kehti:
5.2.5.1. Kliendi isiklikele vajadustele vastavalt valmistatud tootele

6. Tellimuse kohaletoimetamine
6.1. Kuller teenused - Kaup toimetatakse Kliendini 1-3 tööpäeva jooksul. Sügisperioodil võib osade naastrehvide tarneaeg olla kuni 5 tööpäeva. Kuller võtab Teiega ise ühendust täpsustamaks kohale toimetamise aega ja kohta.
6.2. Kliendi transport - Kaup väljastatakse Kliendile Kaupmehe kontorist. Aeg kauba kätte saamiseks tuleb eelnevalt kokkuleppida, kuna kaup ei pruugi asuda Kaupmehe laos.

7. Pretensioonide esitamine
7.1. Kaupmees vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve.
7.2. Kaupmees ei vastuta:
7.2.1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
7.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
7.2.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
7.3. Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.
7.4 Täiendav informatsioon leheküljel "Garantii".

©  All Rights Reserved Rehvipunkt OÜ